ÜLDTINGIMUSED Melrose Marmara sro

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

(edaspidi "Üldtingimused") Müüjaks käesolevate üldiste ostutingimuste tähenduses on ettevõte Melrose Marmara sro, mille asukoht on Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520, kantud Prešovi rajoonikohtu äriregistrisse, osa: Sro, toimiku nr. 42628 / P (edaspidi "operaator") ning kaupade ja kaebuste tagastamise filiaal BarberShop Melrose sro, Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad.

KONTAKTID

E-post: info@bandidocosmetics.eu

Kliendiliin: +421 910 303 300 (E-R: 9.00-18.00)

TELLIMUSED

Kaupa saab valida sirvides kataloogi meie kodulehel bandidocosmetics.eu nagu operaatori abiga liinil +421 910 303 300 (E - R: 9:00 - 18:00).

Internetist tellides esitage järgmised andmed:

Kui ostlete tarbijana ehk füüsilise isikuna, kes ei tegutse kauglepingu sõlmimisel oma äri-, töö- või tegevusala piires, märkige nimi ja aadress. Sisestage korraga oma telefoninumber ja e-mail.

Kui ostate oma ettevõttega seoses, märkige ka oma ärinimi, ID number, käibemaksukohuslase number ja tegevuskoht või registrijärgne asukoht

Peale tellimuse saatmist töödeldakse Sinu tellimust ning koheselt saadetakse Sinu e-mailile kinnitus tellimuse kättesaamise kohta. Tellimuse müüjale saatmisega kinnitab ostja, et müüja on õigeaegselt ja nõuetekohaselt täitnud Art. § 3 lg. 1 seaduse nr. 102/2014 Kolleegium tarbijakaitse kohta kaupade müügil või teenuste osutamisel kauglepingu alusel või väljaspool müüja valdusi sõlmitud lepingu alusel ning teatud seaduste muutmise kohta (edaspidi seadus). Tarbijakaitse kaupade müügil").

Lepime Teiega tellimuse üksikasjad ja kauba eeldatava üleandmise kuupäeva ostjale kokku e-posti teel. Vajadusel saadetakse kogu tellimust puudutav lisateave Teie poolt antud e-posti aadressile.

KAUBA VARUSTAMINE

Müüja on kohustatud tellimuse täitma ja kauba ostjale üle andma hiljemalt 30 päeva jooksul. Tavaliselt saadame laos oleva kauba kohale 2 tööpäeva jooksul. Siiski on meil iga toote puhul hinnanguline tarnekuupäev, millest püüame kinni pidada. Kauba toimetame kohale tööpäevadel 9:00 - 18:00, kauba täpsest väljasaatmise ja kohaletoimetamise päevast teavitame Teid e-posti teel.

Kui kauba toimetab kohale lepinguline vedaja, annab ostja müüjale õiguse müüa vedajale kauba tõrgeteta kohaletoimetamiseks vajalik minimaalselt isikuandmeid (nimi, aadress, telefon).

Kauba kättesaamisel väljastame kauba kviitungi. Kauba kättesaamise tõendiks on ka kirjalik kauba tellimine. Ostja saab maksudokumendi koos ostuhinna ja käibemaksu kvantifitseerimisega e-posti teel hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Kaup loetakse ostja poolt ülevõetuks hetkest, mil ostja või tema poolt määratud kolmas isik võtab üle kõik tellitud kauba osad või kui:

a) ostja poolt ühes tellimuses tellitud kaubad tarnitakse eraldi, viimasena tarnitud kauba ülevõtmise hetkel;

b) tarnib mitmest osast või tükist koosnevat kaupa viimase osa või viimase tüki ülevõtmise hetkel,

c) tarnib kaupa korduvalt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul esimese tarnitud kauba ülevõtmise ajal.

LEPINGUST TAGANEMINE (KAUPA TAGASTAMINE)

Müüjal on õigus lepingust taganeda laomüügi, kauba puudumise tõttu või juhul, kui lepingus kokkulepitud kauba tootja, maaletooja või tarnija katkestas tootmise või tegi olulisi muudatusi, mis takistasid müüja kohustuste täitmist. lepingust või vääramatu jõu asjaoludest või kui ta isegi kõigi mõistlike pingutuste juures ei suuda kaupa ostjale käesolevates üldtingimustes sätestatud tähtaja jooksul või veebipoes märgitud hinnaga üle toimetada. Müüja on kohustatud sellest asjaolust viivitamatult ostjat teavitama ja tagastama lepingus kokkulepitud kauba eest juba tasutud tagatisraha 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest teatamisest ülekandega ostja määratud kontole.

Müüja jätab endale õiguse tellimus või osa sellest tühistada järgmistel muudel juhtudel:

- kassatellimuse puhul ei saanud tellimust siduvalt kinnitada (valesti märgitud telefoninumber, kättesaamatu, e-kirjadele ei vasta jne)

- juhul, kui ostja-ettevõtja ei ole varem kaupa üle võtnud või muul viisil äritingimusi rikkunud

Ostjal on õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Ostjal on õigus selle perioodi jooksul kaup lahti pakkida ja testida sarnaselt tavapärase ostuga klassikalises "kivi" poes. Testimine ei tähenda aga kauba kasutama hakkamist ja seejärel müüjale tagastamist. Ostja võib müüjaga sõlmitud lepingust taganemise õigust kasutada paberkandjal viisil, mis ei tekita kahtlust lepingust taganemises.

Ostja lepingust taganemise korral tühistatakse algusest peale ka kõik selle lepinguga seotud kõrvalleping, millest ostja taganes. Lepingust taganemisest tuleb müüjat eelnevalt teavitada vormi kaudu, mis tuleb täita internetis müüja veebilehel või telefonil +421 910 303 300. Lepingust taganemisega on ostja kohustatud tarnima kauba komplekteeritult , sealhulgas täielik dokumentatsioon, kahjustamata, kahjustamata originaalpakendis ja kasutamata 14 päeva jooksul arvates müüja poolt taganemisavalduse kinnituse müüja poolt müüja poolt märgitud aadressile laekumise kuupäevast.

Soovitav on kaup kindlustada. Müüja ei aktsepteeri sularahas kättesaamisel. Pärast kehtivat lepingust taganemist tagastab müüja ostjale kõik ostu-müügilepingu sõlmimisega seoses ostja poolt tõendatavalt tasutud maksed, eelkõige ostuhinna, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulu. Müüja ei ole aga kohustatud ostjale hüvitama lisakulusid, kui ostja on valinud müüja pakutavast odavaimast tavatarneviisist erineva tarneviisi. Lisakulud on ostja poolt valitud tarnekulude ja müüja poolt pakutava odavaima tavatarneviisi kulude vahe.

Maksed tagastatakse ostjale 14 kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil müüja saab ostjalt ostu-müügilepingust taganemise teate. Tasumine toimub samal viisil, nagu ostja kasutas müüjale tasumise viisi, välja arvatud juhul, kui ostja on lepingust taganemise kirjalikus avalduses määranud muud makseviisi, ilma täiendavaid tasusid võtmata.

Kui ostate kauba seoses oma äritegevusega (mis otsustatakse ostudokumendile ID numbri märkimisega), siis taganemisõigust ei teki, kuna äriseadustik seda võimalust ei võimalda. Juhul, kui ostja taganeb lepingust ja annab müüjale üle kasutatud ja kahjustatud või mittekomplektse kauba või kauba väärtus väheneb kauba käitlemise tõttu üle selle töötluse, mis on vajalik kauba omaduste ja funktsionaalsuse kindlaksmääramiseks. kaubad, on müüjal ostjal õigus saada hüvitist kauba parandamise ja kauba esialgsesse seisukorda taastamise väärtuse ulatuses või. müüjal on õigus nõuda ostjalt kauba väärtuse vähenemise hüvitamist ja ostjat teavitatakse sellest asjaolust.

TAGASTUS

Juhul, kui ostja taganeb lepingust ja annab müüjale üle kasutatud, kahjustatud või mittekomplektse kauba, kohustub ostja hüvitama müüjale selle väärtuse, mille võrra kauba väärtus tegelikus summas vähenes, ja müüja poolt kantud kulud. müüja kauba parandamisel ja selle taastamisega algsesse seisukorda, mis on arvestatud kauba garantiijärgse hoolduse hinnakirja alusel.

Üldtingimuste käesoleva punkti kohaselt on ostja kohustatud tasuma müüjale hüvitist maksimaalselt kauba ostuhinna ja kauba ostust taganemise aegse väärtuse vahe ulatuses. leping.

Müüja kohustub tagastama ostjale vastava kauba eest tasutud hinna 14 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise teate müüjale üleandmise päevast. Müüja ei ole kohustatud ostjale tagastama vastava kauba eest tasutud hinda enne, kui ta sai ostjalt kauba koos tarvikutega, sh dokumentatsiooni jms. tarnitakse või kuni ostja tõendab kauba saatmist koos tarvikutega, sh dokumentatsiooni jms. tagasi müüja juurde.

Lepingust taganemisel kannab ostja kauba müüjale või müüja poolt kaupa üle võtma volitatud isikule kauba tagastamise otsesed kulud. Lepingust taganemisel kannab ostja otsesed kauba tagastamise kulud, mida selle olemusest tulenevalt ei ole võimalik posti teel tagastada. Kauba tagastamisega kaasnevaid otseseid kulusid ei ole võimalik adekvaatselt ette arvestada. Olemasoleva teabe kohaselt eeldatakse nende kulude prognoosimist sõltuvalt kauba suurusest, kaalust, kauba tagastamise kaugusest ja hindadest, millega ostja valitud vedaja oma teenuseid osutab summas 2 , - EUR kuni 150, - EUR.

Juhul, kui ostja ei täida mõnda ülaltoodud käesolevatest üldtingimustest tulenevat kohustust, ei ole taganemine kehtiv ja kehtiv ning müüja ei ole kohustatud ostjale tagastama kõiki käesolevatest üldtingimustest tulenevaid tõendatavaid makseid ning tal on õigus. kauba ostjale tagasi saatmisega seotud kulude hüvitamiseks.

Ostja ei saa taganeda tema suhtes sõlmitud lepingust

a) ostja erinõuete järgi valmistatud kauba, eritellimusel valmistatud kauba või spetsiaalselt ühele ostjale mõeldud kauba müük;

b) kiiresti riknevate või riknevate kaupade müük,

c) selliste kaupade müük, mis oma olemuse tõttu võivad pärast kohaletoimetamist olla lahutamatult segunenud teiste kaupadega,

d) selliste kaupade müük, mis on suletud kaitsepakendisse, mida ei saa tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada ja mille kaitsepakend on pärast kohaletoimetamist purunenud. Kauba ostuhind kinnitatakse alati tellimuse spetsifikatsioonis e-posti teel. Ostja kinnitab, et teda on teavitatud, et tellimus sisaldab hinna tasumise kohustust.

HINNAD

Kõik kaupade ja teenuste hinnad ning e-poes olevad tasud on toodud koos käibemaksuga. Kõik aktsiad kehtivad kuni varude lõppemiseni, kui konkreetse toote puhul ei ole märgitud teisiti.

Garantiitingimusi reguleerib kaebuste esitamise kord.

Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest, mis on põhjustatud kullerteenusest või ostja vale aadressi andmisest. Ostja on kohustatud kauba vedajalt/kullerilt kättesaamisel põhjalikult üle vaatama ning kinnitama kauba kättesaamist oma allkirjaga kauba kättesaamisel.

Pretensioonid kulleri tõttu võimaliku kauba kohaletoimetamata jätmise või kullerteenuse poolt kaubale tekkinud kahju kohta tuleb sellistel juhtudel esitada otse kullerteenuse töötajale. Ostja ei võta kahjustatud kaupa kullerilt vastu ning ostja märgib kauba kahjustuse kauba kättesaamisel.

Pretensioone transpordist põhjustatud mehaaniliste vigastuste kohta, mille vastuvõtmist ostja poolt kullerteenusele puudusteta kinnitas, müüja ei tunnista põhjendatuks ja sellisest pretensioonist täitmist ostjale ei võimaldata.

Ostjal on õigus igal ajal enne kauba saatmist e-posti või telefoni teel tellimus põhjust avaldamata tühistada. Kauba tarnimata jätmisel vääramatu jõu tõttu või selle tootmise lõpetamise tõttu teavitab müüja ostjat viivitamatult tarnimata jätmise põhjusest. Müüja on kohustatud tagama asenduskauba kohaletoimetamise võimaluse. Ostjal on õigus keelduda asenduskauba kohaletoimetamise võimalusest ja taganeda nimetatud kauba tellimusest. Ostuhinna või selle osa tasumise korral tagastatakse vahendid tellimuse tühistamisel ostjale märgitud arveldusarvele 14 kalendripäeva jooksul.

BarberShop Melrose sr o töötleb ja säilitab isikuandmeid kooskõlas EL-i andmekaitse määrusega 2016/679 (GDPR) ja isikuandmete kaitse seadusega nr. 18/2018 Coll Mis kehtib alates 25.5. 2018. Isikuandmed ja nende kaitse

ALTERNATIIVNE VAIDLUSTE LAHENDUS

Kallis tarbija. Kui arvate, et oleme teie õigusi rikkunud või te ei ole rahul sellega, kuidas teie kaebust käsitlesime, saatke meile oma parandustaotlus meie e-posti aadressile: reklamacie@bandidocosmetics.eu.sk.

Kui vastame sellele päringule eitavalt või me ei vasta sellele 30 päeva jooksul alates selle saatmisest nimetatud meiliaadressile või te ei ole meie lahendusega rahul, siis muudetud seaduse nr. 102/2014 ja seaduse nr. 391/2015 vaidluste alternatiivse lahendamise kohta, on teil õigus vaidluste alternatiivsele (kohtuvälisele) lahendamisele.

Ettepaneku saate esitada seaduse 391/2015 Coll §12 kohaselt.

Slovakkia kaubandusjärelevalve ametile elektrooniliste esildiste esitamise aadress on ars@soi.sk.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus võib tarbija ettepaneku tagasi lükata, näiteks:

kui vaidluse mõõdetav väärtus ei ületa 20 eurot;

kui kõikidel asjaoludel on selge, et vaidluste kohtuvälise lahendamiseni on võimalik jõuda vaid ebaproportsionaalselt suure pingutusega jne.

Tarbija saab esitada kaebuse ka RSO alternatiivse vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on veebis saadaval sellelt lingilt. ELi tarbija saab siin esitada kaebuse ELi ettevõtja vastu.

Vaidluse alternatiivse lahendamisega kaasnevad kulud kannab kumbki vaidluse pool eraldi ilma hüvitamise võimaluseta.

Teeme teie ostuga rahulolu kindlaks e-posti teel esitatud küsimustike kaudu programmi Customer Verified raames, milles meie e-pood osaleb. Saadame need teile iga kord, kui meilt ostate, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas seaduse nr 62 §-ga. ei. 351/2011 Coll. elektroonilise side kohta (muudetud kujul) ei keeldu te turunduseesmärkidel elektronposti saatmisest. Töötleme isikuandmeid programmi Customer Verified raames küsimustike saatmise eesmärgil meie õigustatud huvi alusel, milleks on meie ostuga rahulolu kindlakstegemine. Ankeetide saatmiseks, Teie tagasiside hindamiseks ja oma turupositsiooni analüüsimiseks kasutame töötlemisvahendajat, kelleks on portaali Heureka.sk operaator, selleks saame müüa infot ostetud kauba kohta ja Teie e-maili. aadress. Teie isikuandmeid ei edastata e-posti teel küsimustike saatmisel ühelegi kolmandale isikule nende enda eesmärkidel. Kliendi kinnitatud e-posti küsimustike saatmisele saate igal ajal vastu seista, lükates tagasi täiendavad küsimustikud, kasutades meiliküsimustikus oleva linki. Teie vastuväite korral me teile küsimustikku edasi ei saada.